AjťákSmluvní podmínky právnické osoby a podnikatele

Práva a povinnosti se řídí dle zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník.
Konkrétně se jedná o tyto smlouvy:

  • Kupní smlouva (§409 - §475 obchodního zákoníka 513/1991)
  • Smlouva o dílo (§536 - §565 obchodního zákoníka 513/1991)
  • Komisionářská smlouva (§577 - §590 obchodního zákoníka 513/1991

Smluvní podmínky pro občany

Práva a povinnosti se řídí dle č. 40/1964 Sb., občanský zákoník v platném znění a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

Dále platí, že původ a legálnost použitého software a hardware je odpovědností zadavatele.

Veškerá data a informace v počítačích a databázích jsou majetkem zadavatele a jsou tímto předmětem obchodního tajemství. Zavazuji se, že tato data nebou zneužita a pokud se nebude jednat o předem smluvenou činnost, tato data nebudu zálohvoat pro svou potřebu.